Jak przebiega proces budowania kampanii marketingowej w internecie?

Pełna kampania marketingowa opiera się na trzech zasadniczych elementach. Ze względu na indywidualny charakter projektów, dowolny z nich można zarówno pominąć, jak też szczególnie zaakcentować.

W skład kampanii wchodzą następujące działania:

Kolejność planowania i wdrażania wyżej wymienionych działań zależy od indywidualnej specyfiki projektu.

Identyfikacja wizualna

System identyfikacji wizualnej to przede wszystkim logo, jednolita kolorystyka i liternictwo, wzory dokumentów, a także pozainternetowe elementy takie jak wizytówki, oznaczenie odzieży pracowników czy floty samochodowej.

Pierwszy krok to dokonanie przeglądu bieżącego stanu, celem udzielenia odpowiedzi na pytanie: czy obecny system wymaga odświeżenia lub wręcz całkowitej zmiany? Przed przystąpieniem do prac konieczna jest również analiza podstawowych założeń strategii marketingowej (w tym strategii marki) firmy, instytucji czy produktu. W razie konieczności zasady te należy określić na nowo.

Następnym etapem jest stworzenie projektu. Więcej informacji znaleźć można w dziale Identyfikacja wizualna i grafika.

Strona internetowa

Projekt graficzny witryny stanowi element systemu identyfikacji wizualnej, dlatego też powinien w oczywisty sposób do niego nawiązywać (wspólne logo, kolorystyka, liternictwo, symbole).

Proces projektowania i wdrażania serwisu przedstawia osobny artykuł Etapy tworzenia strony internetowej, natomiast ogólny opis oferty zawarty jest w dziale Strony internetowe.

E-marketing oraz e-PR

Zabiegi e-marketingu oraz e-PR można rozpocząć jeszcze zanim strona ujrzy światło dzienne, tworząc na przykład prostą wizytówkę opisującą powstający serwis. Pozwoli to na jego wstępną promocję: działania informacyjne, zbieranie komentarzy (weryfikacja założeń koncepcyjnych), pozycjonowanie.

Po wdrożeniu strony do Państwa dyspozycji pozostaje szeroki wybór narzędzi, opisanych w działach Marketing internetowy oraz Public Relations w internecie (e-PR).

All rights reserved © 2024 by implico.pl

Change language: en